Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů je uvedena rovněž v rámci VOP v rámci kapitoly 10.

Ochrana osobních údajů

Společnost Operátor ICT, a.s. vytvořila aplikaci PID Lítačka jako bezplatnou aplikaci. Tato SLUŽBA je poskytována společností Operátor ICT, a.s. bezplatně a je určena k použití tak, jak je.

Tato stránka slouží k informování návštěvníků o našich zásadách shromažďování, používání a zveřejňování osobních informací, pokud se někdo rozhodne využít naši Službu.

Pokud se rozhodnete využít naši Službu, souhlasíte se shromažďováním a používáním informací v souladu s touto politikou. Osobní informace, které shromažďujeme, jsou používány k poskytování a zlepšování Služby. Nebudeme vaše informace používat ani sdílet s nikým jiným, než je popsáno v této Zásadě ochrany osobních údajů.

Výrazy použité v této Zásadě ochrany osobních údajů mají stejný význam jako ve Všeobecných podmínkách, které jsou přístupné na PID Lítačka, pokud nejsou v této Zásadě ochrany osobních údajů definovány jinak.

Sběr a Použití Informací

Pro lepší zážitek při používání naší Služby můžeme vyžadovat, abyste nám poskytli určité osobní identifikovatelné informace. Informace, které požadujeme, budou námi uchovány a používány, jak je popsáno v této zásadě ochrany osobních údajů.

Aplikace využívá služby třetích stran, které mohou shromažďovat informace používané k vaší identifikaci.

Odkaz na zásady ochrany osobních údajů poskytovatelů služpartyeb třetích stran, které aplikace využívá.

Jakákoli data shromážděná těmito službami nejsou nijak spojena s osobními identifikovatelnými informacemi shromažďovanými naší aplikací (např. jméno účtu/e-mail)

Data o Protokolech

Chceme vás informovat, že kdykoli používáte naši Službu, v případě chyby v aplikaci shromažďujeme data a informace (prostřednictvím produktů třetích stran) ve vašem telefonu nazývaná Data o Protokolech. Tato data mohou obsahovat informace, jako je vaše IP adresa zařízení, název zařízení, verze operačního systému, konfigurace aplikace při využívání naší Služby, čas a datum vašeho používání Služby a další statistiky.

Cookies

Cookies jsou soubory s malým množstvím dat, které se běžně používají jako anonymní jedinečné identifikátory. Tyto soubory jsou odesílány do vašeho prohlížeče z navštívených webových stránek a jsou ukládány v interní paměti vašeho zařízení.

Tato služba explicitně nepoužívá tyto „cookies“. Nicméně aplikace může používat kód třetích stran a knihovny, které „cookies“ využívají k shromažďování informací a zlepšování svých služeb. Máte možnost tyto cookies přijmout nebo odmítnout a vědět, kdy je cookie odesílán na vaše zařízení. Pokud se rozhodnete naše cookies odmítnout, nemusíte být schopni používat některé části této služby.

Poskytovatelé služeb

Můžeme zaměstnávat společnosti a jednotlivce třetích stran z následujících důvodů:

  • Usnadnit naše služby;
  • Poskytovat služby jménem naší společnosti;
  • Provádět služby související s našimi službami; nebo
  • Pomáhat nám analyzovat využití našich služeb.

Chceme informovat uživatele této služby, že tyto třetí strany mají přístup k vašim osobním informacím. Důvodem je provádění úkolů, které jsou jim svěřeny jménem nás. Nicméně jsou povinni tyto informace nezveřejňovat ani nepoužívat pro žádný jiný účel.

Bezpečnost

Ceníme si vaší důvěry v poskytování vašich osobních informací, proto se snažíme používat obchodně přijatelné prostředky k jejich ochraně. Ale pamatujte, že žádná metoda přenosu přes internet nebo metoda elektronického uložení není 100% bezpečná a spolehlivá a nemůžeme zaručit jejich absolutní bezpečnost.

Odkazy na jiné stránky

Tato služba může obsahovat odkazy na jiné stránky. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrováni na danou stránku. Všimněte si, že tyto externí stránky nejsou provozovány námi. Proto vás důrazně vyzýváme, abyste si přečetli Zásady ochrany osobních údajů těchto webových stránek. Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem, zásadami ochrany osobních údajů nebo praktikami jakýchkoli stránek nebo služeb třetích stran.

Ochrana soukromí dětí

Tyto služby se nevztahují na nikoho mladšího 13 let. Neúmyslně neshromažďujeme osobní údaje od dětí mladších 13 let. Pokud jste rodič nebo zákonný zástupce a víte, že vaše dítě nám poskytlo osobní údaje, kontaktujte nás, abychom mohli podniknout nezbytné kroky.

Změny této zásady ochrany osobních údajů

Můžeme občas aktualizovat naši zásadu ochrany osobních údajů. Doporučujeme vám proto pravidelně přezkoumávat tuto stránku, abyste byli informováni o jakýchkoli změnách. O všech změnách vás budeme informovat zveřejněním nové zásady ochrany osobních údajů na této stránce. Tyto změny nabývají platnosti ihned po jejich zveřejnění na této stránce.

Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoli dotazy nebo návrhy týkající se naší zásady ochrany osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat.